ЗА МКЦ

Младински културен центар е основан во 1972 година под името „Дом на млади – 25 Мај“.

Основната задача и цел на МКЦ е промоција на културата, културните и научните вредности на младите.
Со богата програма, опфат на сите културни изрази (музика, филм, театар, литература…), научна дејност, работилници и предавања, дебати и дебатни клубови, МКЦ од самиот почеток зазема стратешки битна позиција во животот на младите во градот Скопје, но и во целата република.

Преименуван во Младински културен центар на почетокот на 90-тите, со добивањето на самостојност на Република Северна Македонија, Домот останува на истиот курс – промоција и презентација на културните вредности, но истовремено и најважната точка за дружење, размена на идеи, место за слободно изразување на младите.

Единствената цел на МКЦ е да продуцира, стимулира и промовира современи културни настани и дела од различни домашни и меѓународни креатори, но и да го поттикне создавањето врски помеѓу нив. Покрај сопствената годишна програма, која вклучува повеќе од 200 настани (изложби, театарски претстави, промоции, работилници, концерти, дебати, како и филмски проекции), МКЦ работи и како сервис на многубројни невладини организации и индивидуални уметници од сферата. Покрај засебните настани, МКЦ стои зад организацијата, планирањето и комплетната реализација на три меѓународни фестивали и манифестации – Меѓународниот театарски фестивал МОТ, Фестивалот на европски филм CINEDAYS, како и Фестивалот на нова музика ЗДРАВО МЛАДИ.

Денес ЈУ МКЦ Скопје е установа од културата под јурисдикција на Град Скопје и голем дел од програмите се реализираат преку средствата од буџетот на Град Скопје, Министерството за култура на РСМ, но голем дел од своите програмски активности установата ги реализира и преку сопствени средства, приватни спонзорства, донации, како и средства од разни европски фондови.

Повици Информации од јавен карактер Финансиски извештаи Јавни набавки
JУ МЛАДИНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР

кеј Димитар Влахов бр. 15
МК-1000 Скопје
т. +389 2 3115225
ф. +389 2 3115508
info@mkc.mk
ЕМБС 4068700,
MK 4030973232283


Билетарница МКЦ

Редовно работно време:
понеделник – сабота (9:00 – 20:00)
*Вонредно работното време – во зависност од потребите 
bileti@mkc.mk
т. 071 30 56 95

www.cinedays.mk
    contact@cinedays.com.mk
www.mot.mk
    contact@mot.com.mk
www.zdravomladi.com
    contact@zdravomladi.com
www.kinomilenium.mk
    bileti@kinomilenium.mk