ВЕСТИ, ПОВИЦИ

Ликовна програма 2021 – резултати

Другарки и другари,
по распишаниот јавен повик за аплицирање ‘Ликовна програма 2021’, кој траеше од 2 до 17 февруари, до МКЦ беа доставени 49 апликации.

Комисијата ги разгледа сите пристигнати апликации. По утврдувањето на комплетноста и валидноста на доставените апликации, комисијата одлучи да ги селектира следниве автори (проекти):

 • Галерја ГРАЛ – „Иконологија на ритуалот“
 • Ненад Тонкин – „Детска фантазија“
 • Бранкица Јордановска – „Маска или преобразба на изопаченото“ (работен наслов)
 • Филип и Ангел Коруновски – „Symbiotix“
 • Александра Петрушевска – „Временска дистанца“
 • Давид Ристевски – „Етикети на општеството“
 • Марија Трајаноска – „Слики“
 • Блаже и Ирина Атанаскови – „Untangled / Отплеткано“
 • Дејан Давчевски – „Oд ѕид на платно“
 • Иван Мегленов – „Илустрации“
 • Виктор Поповски – „Урбана архитектура во двојна експозиција“
 • Воскресија Андреевска – „Апстродистракција“
 • Ана Трајковска – Изложба
 • Колектив пркос – „Паралелен универзум“
 • Трајче Чатмов – „Брутална вистина – Баханалии“

Доколку има простор во текот на годината, или некоја од селектираните изложби не е во можност да се реализира и се откаже, или пак постои можност некоја од изложбите да се реализира на отворен простор, како алтернатива ќе одбереме некој од авторите што не беа првично прифатени, а беа во потесен избор.