ВЕСТИ, ПОВИЦИ

КРЕАРТ ДВОЈНА ИЗЛОЖБА ВО ЗАГРЕБ 2021, „ХИПЕРАДАПТИБИЛНОСТ“

Отворен повик на Хрватското друштво на ликовни уметници од Загреб

Учеството на изложбата е отворено за современи визуелни уметници, кои професионално ги опфаќаат областите на визуелната и ликовната уметност, фокусирани на низа нови медиумски практики, екосистем и биоуметност и се занимаваат со теми за климатски промени и прилагодување кон новите еколошки услови, што во моментов е една од горливите уметнички теми во меѓународен контекст.

Изложбата ќе се одржи во познатиот павилјон Мештровиќ, седиштето на Хрватското друштво на ликовни уметници, сместено на прекрасен плоштад во центарот на Загреб. Во него има три изложбени простори: Галерија на прстени, Галерија на барели и Галерија на проширени медиуми. Оваа изложба ќе се одржи во галеријата за проширени медиуми.

Изложбата ќе се одржи во Загреб од 3 до 16 септември. Рокот на пријавување е до 1 јуни.