ВЕСТИ, ПОВИЦИ

Конкурс за GIFEST 9

Конкурс за деветтиот фестивал на гифови GIFEST#9

Почитувани гиф-автори и креативци од областа на дигиталните уметности, вашите дела за учество на деветтиот фестивал на анимираниот гиф може да ги праќате на gifest.subotica@gmail.com

Конкурсот е отворен до 28 мај.

Условите, како и минатата година се:

  • анимираниот гиф мора да се состои од најмалку два фрејма;
  • нема ограничувања во поглед на содржината, темата и формата на гифот (дозволено е сѐ од апстрактно до ангажирано);
  • секој автор може да испрати максимум пет сопствени гиф-дела.

Учеството на фестивалот е бесплатно и отворено за сите. Пријавените трудови мора да бидат авторски дела на испраќачот.

Потребни податоци покрај гиф-делата:

  • име на гиф-делото;
  • име, презиме и контакт на авторот.