ВЕСТИ, ПОВИЦИ

ДКЦ РАБОТИЛНИЦИ ЗА КРЕАТИВНО ПИШУВАЊЕ

Драги родители, почнуваме со нова сезона креативни работилници во ДКЦ

Оваа сезона имаме малку поинаков концепт и организација на групите:

  • групата во понеделник е работилница за креативно пишување наменета за деца од 8 до 11 години (од трето одделение до петто, со тоа што ги охрабруваме децата што се второ одделение, а имаат желба за пишување да се пријават во оваа група);
  • групата во вторник е наменета за деца од 6 до 8 години (предучилишна, прво, второ одделение). Оваа група заедно ќе ја водат Билјана Црвенковска и Доротеј Нешовски и фокусот ќе биде главно изразување преку цртеж, односно креирање приказна преку цртеж. Пишувањето ќе биде во втор план.

 

Пријавете се на мејлот: biljana.crvenkovska@gmail.com

Пријавувањето трае до 2 март 2020.

Ментор / понеделинк /

Билјана Црвенковска

Ментори / вторник /

Билјана Црвенковска и Доротеј Нешовски