ВЕСТИ, УБАВИ НЕШТА

ТОТЕМ БЕЗ ТАБУ

Достоинственото менструирање и сексуалното здравје се дел од јавното здравје! На Tiiiit! Inc. и Младински културен центар им е потребна вашата поддршка за собирање средства за поставување на автомат со менструални продукти и кондоми, каде што овие продукти ќе можат да се купат по набавна цена.