МКЦ Рецензија, УБАВИ НЕШТА

Ранг-листа на најдобри изложби за 2021 година

2021 беше година исполнета со вистинска дивергентност кога станува збор за она што ни беше презентирано од визуелната сфера во Младинскиот културен центар. Во текот на изминативе месеци имавме можност да посведочиме за прогресот на уметници од новата и средната генерација, низ изложби работени во класични сликарски и цртачки техники, но и неколку целосни експериментирања со медиумите и нивно комбинирање со други техники. Одовде, земајќи предвид повеќе фактори, како од аспект на техничката изведба, идејата и целта што авторот сакал да ја постигне и пренесе преку сопствените дела, така и од аспект на сеопштиот впечаток што изложбата го оставила врз публиката. Одовде, по завршувањето, секоја изложба го добиваше своето место на ранг-листата на изложби за 2021 година.

На крај таа изгледа вака:

 1. „Изложба“ – А.Трајковска, Д. Стефановски, И. Секулоска, Ј. Јосифовски, Галерија МКЦ, 14.4.2021
 2. Vanishing point“ – Александра П. Ристовска, Галерија МКЦ, 6.12.2021
 3. „Ѕиркачот“ – Стефан Божиновски, Галерија 2 МКЦ, 27.10.2021
 4. „Интимно понирање“ –Трајче Чатмов, Галерија МКЦ, 20.5.2021
 5. „Ефлувиум“ – Срѓан Миќиќ, Галерија МКЦ, 16.12.2021
 6. „Од ѕид на платно“ – Дејан Давчевски, Галерија МКЦ, 10.7.2021
 7. „Метаморфоза“ – Бојан Ковски, Галерија 2 МКЦ, 10.12.2021
 8. „Детска фантазија“ – Ненад Тонкин, Галерија МКЦ, 18.6.2021
 9. „Иконографија на ритуалот: Пливање во лепливото езеро“ – Е. Чемерска, И. Мирчевска, Ф. Велковски, Галерија МКЦ, 31.10.2021
 10. „Пресоздавање“ – Јулија Манојловска, Галерија МКЦ, 26.07.2021
 11. ,,Symbiotics“ – Ангел и Филип Коруновски, Галерија МКЦ 23.11.2021
 12. ,,Просторот во мене, јас-насекаде“ – Марија Трајаноска, Галерија МКЦ, 8.10.2021
 13. ,,Носталгија“ – Иван Мегленов, Галерија МКЦ, 5.5.2021
 14. ,,Урбана архитектура во двојна експозиција“ – Виктор Поповски, Галерија 2 МКЦ, 4.6.2021
 15. ,,СТАДО“ – А. Калин, Д. Ристевски, Галерија МКЦ, 9.9.2021
 16. ,,Маска или преобразба на изопаченото“ – Бранкица Јордановска, Галерија МКЦ, 1.9.2021г.
 17. ,,Паралелен универзум“ – Колектив ‘Пркос’, Галерија МКЦ, 24.12.2021

Се гледаме со нови сили и уште поголема продуктивност во новата 2022 година!

Со почит,
Ангела Витановска, историчар на уметност