zemjotres 7

ЗЕМЈОТРЕС 7

Сала 25 Мај ; Кафе МКЦ

„Ми треба соба, да прими пет илјади луѓе со дигнати чаши во здравица“
Милан Младеновиќ
“Буди сам на улици”/“Биди сам на улица”

Земјотрес во Скопје удира токму во миговите кога луѓето ќе го …

Минати настани

MOPO

Сала 25 Мај

Уна

кино Фросина