кинтсуги

„КИНТСУГИ“ – тетарски перформанс

Сала 25 Мај

Затворање на Desonanz Festival
Уште од моментот кога сме родени и низ текот на целиот живот, светот има тенденција да не вметне во веќе специјално изградени за нас кутии во кои треба …

Минати настани

69

ЏЕБНО КИНО