ДКЦ-МКЦ1

Играме во стимулативна средина

ДКЦ

„Играме во стимулативна средина“ е планирано време за една опуштена, забавна и едукативна игра. Во Детскиот креативен центар МКЦ ќе се искреира една интересна стимулативна средина, каде децата од 3 …

Минати настани