Прва самостојна изложба

„2019“ – изложба на Ѓорѓи Динев

Галерија МКЦ

Ѓорѓи Динев комбинира теорија и филозофија на ликовната уметност. Во светот на уметноста тој се обраќа преку визуелни ефекти, кои несомнено, боите се први кои нè обземаат. Боите се хармонично …

Минати настани

SIMULACRA 2

Горно фоаје на кино Фросина