Eight Balconies

ANDALUCIA

Галерија МКЦ

Изложба на фотографии од Дејан Колевски и Кирил Пенушлиски

На изложбата Andalucia ќе бидат претставени четириесетина уметнички фотографии на двајца современи македонски фотографи – Дејан Колевски и Кирил Пенушлиски. Изложените фотографии …

Минати настани

SIMULACRA 2

Горно фоаје на кино Фросина