фестивал

BOOKSTAR 2022

Фестивал на европската литература

сала Фросина, кафе МКЦ, џебно кино