„Зборот што почнува со М“

Театарска претстава – премиера

Режија : Фатос Бериша

текст – Алан Бол

Во современиот свет бомбардиран од слики и информации; светот на драмите на Алан Бол доаѓа со црн хумор.

Претставата е поделена во 3 чина; патуваме со ликови што ја перципираат сликата за себе, успехот и родовите позиции низ призмата на современата консумеристичка култура. 

Играат: Гезим Жерка, Блерта Губетини, Гентиана Рамадани, Елдин Широ

Продукција: Self made (Скопје) во соработка со Урбан театар (Приштина)


сала 25 Мај