TRANSHUNTER / AMBROZ

МКЦ во соработка со Terrorvoid Promotions го најавува својот прв live stream концерт

 

Другарите од Тerrorvoid решија да останат пркосни и да продолжат да го шириат дуухот на подземјето на единствениот начин на кој моментално е тоа изводливо. Без публика, сами со својата агресија и мрак во вторник нa 17.11.2020 со live stream (DEAD STREAM) од МКЦ.

21:00 Transhunter 22:00 Ambroz

 

One cannot kill what is already Dead!!
Следете на МКЦ ФБ

FB event

МКЦ