Примена на Арт-терапија во инклузивна градинка

Eдукативни работилници со наставниците во градинките за работа со деца со посебни потреби

Работилниците ќе се одвиваат online, преку zoom апликацијата поради условите во кои е и нашата земја со КОВИД 19. Заемен е договорот и на градинките и на Младинскиот културен центар за ваквиот начин на реализација на проектот. На работилницата учествуваат наставници од предучилишна возраст.
На крај сите учесници ќе добијат сертификат за обуката.

Распоред на денови:

– Градинка „8 Март“ – 27 учесници | 15.06.2020 – 13 часот

– Градинка „Срничка“, Аеродром – 28 учесници | 16.06.2020 – 18 часот

– Градинка „25 Мај“, Гази Баба – 29 учесници | 17.06.2020 – 11 часот

– Градинка „Детска радост“, Гази Баба – 33 учесници | 18.06.2020 – 18 часот

– Градинка „Росица“, Ѓ. Петров – 29 учесници | 19.06.2020 – 13 часот

По секоја завршена едукација од секоја од градинките ќе се направи фотодокументација.

ДКЦ