Пандорината кутија: Наследството на ќерката

  • сцена: МКЦ, сала 25 Мај

Медиа Артес (МКД)

Режија: Ryszard Nieoczym

Времетраење: 80’
Јазик: македонски

Улоги: Jasmina Bilalovic

Автор: Ryszard Nieoczym
Kомпозитор и музички изведувач:
Zlatko Mitreski
Aсистент на режија: Ivana Balabanova
Сценографија: Martin Manev, Simona Dimkovska
Костими: Pavel Maslov


Претставата по текст и режија на Ришард Ниечим (Канада) е дел од циклусот претстави на авторот под заедничкиот наслов „Древни огледала/Современи гласови“.
Претставата е во 2 чина, од кои првиот чин ги претставува древните гласови или патријархалната херојска перспектива на мажите и машките богови и божици на античка Грција во однос на жените и женственоста, додека вториот ги претставува современите гласови на наследената патријархална херојска перспектива на современите мажи и жени без потхранувачките митови за античките богови и божици и наследената борба на жените за ослободување на сопствениот Женски Глас.

„Пандорината кутија: Наследството на ќерката“ покренува некои од тековните прашања: Кои се денес ќерките на Пандора? Што се сменило за овие 30 века од Хесиод наваму, во улогата/-ите на жените и женственоста во западните култура и општество?

сала 25 Мај