НЕРОН

режија: Ѓорѓи Ризески

текст: Христо Христов

Ова е претстава за сите оние кои се прашуваат и сакаат да разберат кој е најзначајниот проблем на човештвото. 

Зошто историјата се повторува и како да престане кругот еднаш засекогаш. 

Претстава за „Владетелот“- кој е рефлексија на народот, но и за народот, кој е рефлексија на владетелот. 

За смислата и за тоа дали воопшто ја има. За индивидуалната и колективната одговорност…

Ова е претстава за злото, но и за надежта. За разбирањето на злото. За балансот во светот. За минатото, за иднината… За децата.

ИГРААТ :
Нерон: Марко Трајковиќ
Попеја: Нина Деан

Превод: Наташа Пеевска
Композитор: Алмир Бајрамоски
Кореограф: Нина Деан
Костимограф: Кети Пауновска Стевковска
Дизајн – фотографија и видео: Емил Пачковски
Аниматор: Емил Пачковски
Ликовен Артист: Андријана Тасевска


сала 25 Мај