КНИЖЕВНА ВЕЧЕР СО Катерина Момева и Ева Камчевска

промоција на книгите „Сара и други драми“ и „Две драми“

Промотори: Сашо огненовски и ана стојановска

Во книгата „Две драми“ застапени се комедиите „Избраниот“ и „Остани исправен и оди грациозно“, додека во книгата „Сара и други драми“ се застапени нејзините најнови драми „Сара“, монодрамата „Исмена“, дуодрамата „Телеграма“ и либретото „Силен или сатирска игра по Орестија“.

Драмите на Ева Камчевска се „човечки прецизни и конкретни, посветени на секојдневието на човекот и неговите современи предизвици“ како што напоменува во поговорот театрологот Ана Стојаноска, додека Момева со своите пиеси е „еден вид предвесник на либералното во нашата драмтургија и во филозофското во женското писмо создадено на нашиот јазик“ како што вели Сашко Насев во својот осврт.

сала Фросина