????????????????????????????????????

Интерактивни разговори 3 – втора фаза

Интерактивни разговори се серија на детски работилници, мултидисциплинарен проект кои експериментира со повеќе медиуми и содржини, вклучувајќи, социјални дизајнери, ликовни уметници, аниматори-3Dмоделатори, музиколози, архитекти, фотографи, пермакултурен дизајн, теоретска физика, издавачи, дизајнери за реализација на дадените концепции, наменети за детски едукации во повеќе дисциплини и предвиден е да трае во повеќе фази. Со намера да комуницира и создава разговори во креативниот процес.

Втората фаза содржи:

Работилница „100 години Bauhaus школа“

ментори: Наташа Вчкова – архитект, Доротеј Нешовски – интердисциплинарен уметник

Работилница по звук

ментори: Милена Крстевска, музички продуцент, психолог, Доротеј Нешовски- интердисиплинарен уметник

Работилница за вештачка интелигенција роботика

ментори: Марија Сидоренко – индустриски дизајн, Доротеј Нешовски – интердисциплинарен уметник

Работилница за текстил „Мириса на дожд“

ментори: Неда Дамчевска – архитект, илустратор; Доротеј Нешовски – интердисциплинарен уметник

Работилница за типографија

ментори: Цветан Неделковски – типограф и Доротеј Нешовски – интердисциплинарен уметник

Презентацијата на проектот е во ноември.

Проектот е поддржан од Министерство за култура на РС Македонија

ДКЦ