ИМПРОВ ГРУПА – „НАСТАП“

ИГРААТ:

Сергеј Димовски
Мартин Манев
Григор Јовановски
Дамјан Цветановски
Тони Денковски

ВОДИТЕЛ:

Андреј Цветановски

ИМПРОВИЗАЦИЈА?
Импровизацијата е создавање нешто спонтано или создавање од нешто што е достапно во околината.
Природната способност за импровизација може да се употреби во разни дисциплини, низ сите уметнички, научни, организациони, формално и неформално образовни форми.

„Целиот живот ми е една голема импровизација.“ – Клинт Иствуд.

ИМПРОВ ТЕАТАР?
Во изведувачките уметности, импровизацијата се користи како алатка за време на креативниот процес. Во театарот, постојат вежби и ‘игри’ кои ја освестуваат и развиваат креативноста, довербата во партнерот, способноста на изведувачот да се адаптира на секој нов проблем и секогаш да дејствува од активна но релаксирана позиција. Овие вежби и игри се основата на која е изграден еден Импров Настап.

ИМПРОВ ГРУПА НАСТАП?!
Заснован на овие игри за импровизација, адаптирани да се играаат пред публика, Импров Настап е комична, непосредна, но комплексно структуирана театарска претстава, обврзана да критикува, демистифицира и образува, оградувајќи се од вулгарност и прост подбив

 

24 ФЕВРУАРИ ВО МКЦ?!
За време на Импров Настапот, актерите ќе играат сцени за кои немаат сценарио, но имаат правила, во зависност од играта. Овој вид на ‘целовечерна претстава без сценарио’ ѝ дава можност на публиката директно да учествува во создавањето на содржината преку задавање на локации, ликови или проблеми во сцените, кои актерите тогаш, за прв пат, ќе ги одиграат.

сала Фросина