Херои 4:33

  • публика со физичко присуство

„Ј. Хаџи-Константинов Џинот“, Велес (МКД)

Режисер: Dean Damjanovski

Времетраење: 13’ (по гледач)
Јазик: македонски

www.teatarveles.mk

Играат: Zarko Spasovski, Isidor Jovanovski, Keti Borisovska, Vasil Zafircev

Текст: Saso Dimoski
Сценографија:
Filip Korunovski
Костимографија:
Elena Vangelovska
Видеодизајн:
Danco Stefkov
Композитор:
Sasko Kostov
Продукција:
Natioanal Theatre “Jordan Hadzi-Konstantinov Dzinot”, Veles


Проектот „Херои 4:33“ претставува своевидна „инсталација“ во која, преку употребата на различни медиуми во три специфични простори, изолирани едни од други, ја истражуваме врската помеѓу „присуството/отсуството“ карактеристично за театарот како медиум. Гледачите, соодветно заштитени и водени еден по еден, како низ музеј, ќе бидат запознаени со нашите „експонати“, последните преживеани, пионерите на „новата реалност“. Стварноста што ќе биде претставена во секој од просторите, наликува на своевидна дистописка стварност, во која човештината отстапува пред сопствената опачина. Целото доживување, кое гледачот го има од инсталацијата, наликува на оние секунди пред почетокот на претставата, кога светлата во салонот ќе се изгаснат, а претставата сѐ уште не започнала, кога стварноста околу нас отсуствува, а сценската сѐ уште не се појавила. Просторот, костимите и музиката се во функција на доживувањето од овој меѓумомент на „присуство/отсуство“, кое трае нешто повеќе од 13 минути.

Галериска театарска инсталација, мултумедијален перформанс, премиерно на МОТ. Три простории, три инсталации, три сцени. Во секоја од трите по еден гледач. Секоја трае 4:33, колку што трае композицијата на Џон Кејџ.

Бројот на посетители е ограничен на 20 лица.

МКЦ, Скопје