ЦРНИЛА REMIX на винил

ОРГАНИЗАЦИЈАТА обзнанува:
ЦРНИЛА REMIX – театар,
ЦРНИЛА REMIX – концерт,
а од сега и
ЦРНИЛА REMIX – албум!

сала 25 МАЈ