ПОВИЦИ

ВЕСТИ, ПОВИЦИ

Драмско студио за деца на турски јазик

  Ајде деца на театар! Детскиот креативен центар ДКЦ започнува со часови по театар и драмска уметност наменети за деца на турски јазик. Децата уште од својата најрана возраст со помош на имитација ги користат своите тела и почнуваат да комуницираат. Поради ова театарската уметност е многу важен сегмент во …