МКЦ

УБАВИ НЕШТА

„ГЛУМИЦИ“ – рецензија на Ана Стојановска

„Едноставно, ако не сте спремни да им погледнете и на театарот и на најтешката театарска професија и уметност директно во очи, тогаш не ја гледајте оваа претстава“ . . . (За претставата „ГЛУМиЦИ“ на колективот „Артопија“, изведена во МКЦ на 30.3.2022, како колективно авторство, дизајн на сценски простор Ненад Тонкин, …