МКЦ

Апликации

Годишен извештај за 2022

Прилог на Годишниот извештај: 1. Податоци од надлежности што ги извршува, односно се утврдени со закон:Установата врши дејност од областа на културата како дејност од јавен интерес со непрофитна цел. Во правниот промет и во односите со трети лица Установата истапува во свое име и за своја сметка, само во рамките …

ВЕСТИ

МКЦ е повторно на мета на партиски мегдан

Почитувани, Деновиве МКЦ повторно е на мета на партиските игри, информација која веќе е пласирана во јавноста. Во попладневните часови вчера, постоечкиот в.д. директор на МКЦ, Ванчо Богоев кој е 36 години е дел од институцијата и кој со својот едвај целогодишен мандат продолжи во насока на растење и одржување …

ДКЦ

Music Play

Работилници за деца
Секој понеделник од 18:00 и 19:00