Апликации

СИРОВА КУЛТУРА 2020.01

 

---

За апликантот:

---
web, fb, instagram, pinterest, vimeo, youtube...
web, fb, instagram, pinterest, vimeo, youtube...
web, fb, instagram, pinterest, vimeo, youtube...

За проектот што се предлага:

---
---
web, fb, instagram, pinterest, vimeo, youtube...
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
(дозволени jpg, png, pdf, word формати, макс. 5 документи, вкупно макс 6 MB)
---
---
---
Доколку бидам вклучен/а во ова издание на Сирова култура, се согласувам материјалите што веќе се поставени на моите линкови (web, FB, Instagram...) да се користат за промоција на самиот настан преку каналите што ќе ги користи организаторот МКЦ.