Апликации

АПЛИКАЦИЈА ЗА ЛИКОВНА ПРОГРАМА 2023

---

За апликантот:

---
web, fb, instagram, pinterest, vimeo, youtube...
web, fb, instagram, pinterest, vimeo, youtube...
web, fb, instagram, pinterest, vimeo, youtube...
---

Наслов на предлог проектот:

---
---
web, fb, instagram, pinterest, vimeo, youtube...
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
(дозволени jpg, png, pdf, word формати, макс. 5 документи, вкупно макс 6 MB)
---

Период и место на реализација: