Апликации

Апликација: Изведбени и онлајн активности

---

За апликантот:

---
web, fb, instagram, pinterest, vimeo, youtube...
web, fb, instagram, pinterest, vimeo, youtube...
web, fb, instagram, pinterest, vimeo, youtube...

За проектот што се предлага:

---
---
web, fb, instagram, pinterest, vimeo, youtube...
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
(дозволени jpg, png, pdf, word формати, макс. 5 документи, вкупно макс 6 MB)
---
---
---
Потврдуваме дека изведувачите кои би настапиле во овој проект се:
---
Доколку бидам вклучен/а во ова иницијатива, се согласувам материјалите што веќе се поставени на моите линкови (web, FB, Instagram...) да се користат за промоција на самиот настан преку каналите што ќе ги користат организаторите.