Апликации

КОНКУРС 50 години МКЦ

web, FB, Insta...
web, FB, Insta...
---

Портфолио на претходни проекти:

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
(pdf, ppt, jpg, png, word, max. 5 files, total max 15 MB)
(web, fb, instagram, pinterest, vimeo, youtube, dropbox, wetransfer...)
(web, fb, instagram, pinterest, vimeo, youtube, dropbox, wetransfer...)
---

Идејно решение „50 години МКЦ“

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
(max 3 MB)
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
(pdf, ppt, jpg, png, word, max. 10 files, total max 15 MB)
Предлог решенијата треба да се претстават како примери аплицирани на мокап модели за:
  1. Постер за настан (вертикална ориентација)
  2. Билборд за настан (хоризонтална ориентација)
  3. FB и Instagram слика
  4. Лајв стрим видео настан (телоп/воден жиг)
  5. Коверт и меморандум
  6. Дизајн на производ (пр. маица, торба, шал...)
(web, fb, instagram, pinterest, vimeo, youtube, dropbox, wetransfer...)