// минати настани МОТ

„Вошицки“

Промоција на книга, Марко Грегур (Хрватска)

Галерија МКЦ

13. ЕХО

Фестивал на планински филм
19 – 23 септември

парк МКЦ | сала Фросина | Џебно кино

„ВО КРЕВЕТ“

Отворање на првата самостојна изложба на Мила Добреска

Галерија МКЦ

ОМНИБУСТОПИЈА 4

Мултимедијален настан

сала Фросина, сала 25 Мај, Џебно кино

MGLA

Концерт

сала 25 Мај

STREET SPIRIT

Танц | графити | музика

сала 25 Мај

THE CREATION OF SOUND

Изложба на Гоце Илиевски во рамки на ЗДРАВО МЛАДИ

парк МКЦ | Галерија МКЦ

ON THE BLOCK

Графити и стрит-арт настан

Плато МКЦ

SMOOTH ON PARTY

ЗДРАВО МЛАДИ промонастан со SMOOTH

Плато МКЦ

ЧЕКАЛНА

Театарска претстава – премиера
Режија: Кристина Димитрова
Граѓанско здружение за култура и уметност „Атриум“ – Скопје

сала 25 Мај

13. MAKEDOX

Фестивал на креативен документарен филм

сала Фросина