// минати настани МОТ

Ни ден без творба

Книжевен и творечки фестивал за деца
24 – 26 јуни

Плато МКЦ; ДКЦ

OFFEST 2022

Offest 2022

сала Фросина | сала 25 Мај