капацитет: 80 лица
намена: предавања
Техничка опременост: