капацитет: 80 лица
намена: предавања
Техничка опременост:
Контакт: info@mkc.mk