По разгледувањето на пристигнатите апликации на конкурсот за избор на 20 авторски цртежи,
во рамки на проектот „Градот убав“, организаторот со својот тим донесе одлука за учесниците на овој настан.

Листа на примени апликации:

1. Антонио Илиевски
2. Блаже Атанасков
3. Давор Кешкец
4. Драган Китановски – Драш
5. Ермал Мусовиќ и Васил Димовски – Страјк
6. Цветан Неделковски
7. Ирина Цоневска
8. Иван Петрушевски – Флим
9. Изабела Иванишевиќ
10. Марјан Димиќ
11. Миро Грчев
12. Младен Трендевски
13. Сали Ертунч
14. Сања Симоска
15. Селмир Алими – Есием
16. Зоки Мише – Шума
17. Трајче Павлов
18. Владимир Милиќ
19. Воскресија Андреевска