lale_maj

ДЕБАТЕН ФИЛМСКИ КЛУБ – ЛАЛЕ

Џебно кино

Месец МАЈ, жанровско и креативно шаренило во Дебатниот филмски клуб ЛАЛЕ. Проекциите се секоја среда во 20 часот во Џебното кино.

9 мај
PLAN 9 FROM OUTHER SPACE (План 9 од вселената) …

Минати настани

OFFest

сала 25 Мај

SWANS

сала 25 Мај

Уна

кино Фросина

SIMULACRA 2

Горно фоаје на кино Фросина

HEIDI

сала 25 Мај