Почитувани другари и другарки, соработници и сите вие што сакате да аплицирате во Министерство за култура за проекти што би се случувале во 2019 година во Младинскиот културен центар, ве молиме да ги побарате вашите писма на согласност најдоцна до 30 октомври. Се надеваме на успешна соработка.
Со почит,
МКЦ тим