Концерт на студентите на студиските програми за популарни жанрови на ФМУ – Скопје.

Сподели