revija na grcki filmovi

Ревија на грчки филмови

кино Фросина

Во организација на КинеНова Филмски Фестивал, прва ревија на современ грчки филм во Македонија.

28.3.2017 (вторник)
20:00 – Свечено отворање; Претставување на програмата и гостите.
20:10 – Проекција краткиот игран филм „Смоква“ на …

Минати настани

Уна

кино Фросина