Сонот-на-облачето-постер

„СОНОТ НА ОБЛАЧЕТО“

Кино Фросина

6-ти интернационален детски фестивал на театар на сенки

17 ДЕКЕМВРИ
19:30 Сцена Фросина; цена 150 ден.
КРАЛОТ ЖАБА И ДРУГИ ЉУБОВНИ ПРИКАЗНИ
Anna Fabulli – Германија
40 мин. / 3+ год.
“Дали некогаш си бакнала жаба?
Жаба?! …

Минати настани

MOPO

Сала 25 Мај

Уна

кино Фросина