JAS_SELMA

ЈАС, СЕЛМА

Џебно кино

Во не толку далечна иднина во Скопје, притигнува бегалка по има Селма. Таа е единствената што успеава да ја премине македонско-грчката граница, дента, кога медиумите објавуваат дека границите се затвораат …

Минати настани

69

ЏЕБНО КИНО