m.j

Промоција на поезијата на Марија Јанчевска

кафе МКЦ

Книжевна вечер на која ќе бидат промовирани две книги поезија на 12-годишната Марија Јанчевска: „Сентиментални отпечатоци на времето“ и „Солза“.

Оваа поезија го растоварува зборот од непотребните конотации, прецизно ги определува …

Минати настани