gjoko zdraveski

„Дедикар Икарал“ од Ѓоко Здравески

Кафе МКЦ

Централната идеја на книгата е содржана токму во неологизмот на Горан Стефановски, кој од двајцата митски ликови Дедал и Икар прави еден, Дедикар Икарал, кој се родил со крило на …

Минати настани