Korica

„Разговори за нас“ од Катерина Богоева

Кафе МКЦ

Промоција на книгата „Разговори за нас“, од Катерина Богоева

Промотори: Бојан Иванов и Емилија Петреска – Камењарова

Книгата „Разговори за нас“ содржи избор од триесет интервјуа снимени и објавени во периодот од …

Минати настани