slonova pasta

Експеримент на слонова паста

ДКЦ

Бесплатна детска работилница

Ментори: Дафина Шекутковска, инженер по применета физика; Доротеј Нешовски, интердисциплинарен уметник

Eксперимент на слонова паста за заби е процесот на распаѓање на хидроген пероксидот. Пецивото (калиум јодидот) функционира како …

Минати настани