the present

The PRESENT – Групна изложба на млади автори

Галерија МКЦ

Да се (пре)живее исклучиво од уметност во општество во кое владее финансиска и економска нестабилност, низок животен стандард и никакви критериуми за вреднување е (скоро) невозможно. Затоа, уметноста на СЕГАШНИНАТА …

Минати настани

SIMULACRA 2

Горно фоаје на кино Фросина