reel rock 11

REEL ROCK 11 Macedonia

Кино Фросина

И оваа есен Скопје ќе биде дел од REEL ROCК филмската турнеја, која преку најновата колекција алпинистички филмови ќе ви ги доближи најинтересните приказни и најголемите атлети во качувањето во светот. На 28 февруари во киното Фросина по трет пат ќе се случи најголемиот …

Минати настани:

Уна

кино Фросина