paratisima

Paratissima Skopje

Paratissima Skopje е интернационален саем на современа уметност посветен на поддршка и промоција на културата, уметноста и креативните индустрии.
Четвртото издание на Интернационалниот саем на современа уметност Paratissima Skopje ќе се …

Минати настани