ЛАВИРИНТ1-ТЕХ.ЕМАЛЈ-И-МАСЛО-НА-ПЛАТНО-35Х25-2005Г

Изложба на Глигор Васков и Ангел Коруновски

Галерија МКЦ

Делотo  бара, усвојува, прима, абсорбира илјада различни облици: она што е, она што било, или она што треба да биде. Кое место, кое време?

Времето на скулптурата и сликата е само …

Минати настани:

SIMULACRA 2

Горно фоаје на кино Фросина