kreator

Kreator / Vader & Dagoba

сала 25 Мај

Terrorvoid Promotions со гордост, ви го претставуваат најмасивниот метал концерт до сега во Македонија.
Kreator, Vader и Dagoba на 23 Јануари 2018 година, ке го збришат Скопје, во склоп на вториот …

Минати настани

SWANS

сала 25 Мај

Уна

кино Фросина

SIMULACRA 2

Горно фоаје на кино Фросина

HEIDI

сала 25 Мај

MISS KITTIN

Сала 25 Мај (Денсинг сала)
МКЦ

BRONX 1.01

Сала 25 Мај (Денсинг сала)