poster plakati final za social media RED 1

Орестија 1/4

Сала 25 Мај

Орестија 1/4
(Надгробно жртвување)

Демократијата не е возможна во еден систем каде што нема базични постулати на владеење на правото при што моќта на владејачката класа е неограничена. Народот мора да се …

Минати настани

CINEDAYS 2019

Cinema Millennium; Cinema Frosina; Pocket Cinema

69

ЏЕБНО КИНО